top of page
  • 作家相片

【溫書專注力差,到底有無計?】

已更新:3月21日


自閉症小朋友好易被周圍嘅環境影響,專注力較差,到底點算好?家長不妨試試以下方法:


避免分心:

溫書時保持桌面簡潔乾淨,唔好放多餘物品,避免小朋友分心


講解新常規「打底」:

預早同小朋友講解新嘅備試常規,例如溫書30分鐘就可以休息10分鐘,等小朋友清晰明白接下來會發生嘅事


講解後果:

家長可以同小朋友講解唔溫習嘅後果,等佢哋明白專心同集中溫書嘅重要性


簡單及清晰地教授:

家長可以透過圖表、形象化、聯想法等方式,令小朋友更易明白具體概念,自然可以更集中精神


保持情緒冷靜:

家長幫小朋友溫習時,就算幾「勞氣」都好,記得要保持情緒冷靜,以免影響小朋友精神科專科 何雅莉醫生121 次查看0 則留言

Comentarios


bottom of page