top of page
  • Writer's pictureinfo ecmind

認識自閉症譜系障礙與專注力不足及過度活躍症的病徵
自閉症譜系障礙(ASD)與專注力不足及過度活躍症(ADHD)可以同時出現,但未必所有家長都熟悉、甚至識得分辨兩者嘅症狀。以下分別係ASD及ADHD小朋友較常出現嘅症狀或行為,家長不妨多留意小朋友嘅日常生活,如果有類似情況,建議盡早帶小朋友接受評估並尋求專業協助。


ASD:

重覆動作

沉迷於個人喜愛嘅嗜好

對環境或特定聲音敏感

難以適應突如其來嘅改變

較少與人眼神接觸或喜歡獨處

不善於透過言語或動作表達自己嘅需要

不太懂得理解他人感受或表達自己嘅感覺

社交及溝通技巧較差,會出現「鸚鵡學舌」情況


ADHD:

集中能力欠佳

經常遺失物件及書本

行為衝動,不能忍讓

組織力不足,做事欠條理

不能保持安靜、無法安坐

經常按捺不住打擾別人對話

經常忽略細節及有不小心嘅錯誤


26 views0 comments

Comments


bottom of page