top of page
  • Writer's pictureinfo ecmind

小朋友唔專心、坐唔定,可能係病症?!【專注力不足】你嘅小朋友成日唔專心!坐唔定!有無諗過唔係你教子無方!而係一種疾病?過度活躍症愈遲發現,就愈難醫治!好多父母都分唔到自己嘅仔女究竟係百厭定係有過度活躍症!


77台HOY TV


何雅莉醫生

0 views0 comments

Comments


bottom of page